جستجو
دسته بندی ها
  منو بسته

  دانلود LiveLessons VMware NSX Fundamentals

  تولید کننده: Livelessons
  VMware NSX Fundamentals LiveLessons یک محصول ویدیویی منحصر به فرد است که درک کاملی از اجزای محصول NSX برای امنیت و مجازی سازی شبکه فراهم می کند. این دوره ویدئویی دیدگاهی را برای مدیران شبکه ، مشاغل امنیتی و مدیران مجازی سازی فراهم می کند تا از توانایی خود در استقرار NSX اطمینان داشته باشند.
  15,900 تومان
  مشخصات محصول
  طول مدت آموزش14 ساعت
  زبان آموزشانگلیسی روان و ساده
  محصول موسسه آموزشیLivelessons
  نحوه ارائه آموزشقابل دانلود و ارسال (جهت ارسال DVD تماس حاصل فرمائید.)
  حجم دانلود10 گیگابایت
  مدرسAnthony Burke, Ron Fuller, Andreas la Quiante

  VMware NSX Fundamentals LiveLessons شامل 14 درس فیلم شخصی است که مجموعاً بیش از 14 ساعت آموزش دارد. فیلم ها شامل آموزش زنده، پخش فیلم، آموزش whiteboard، انیمیشن و موارد دیگر هستند. این دستورالعمل توضیحات دقیق، نکات و تأیید صحت پیکربندی را ارائه می دهد.

  در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم:

  Table of Contents
  Lesson 1: Software-Defined Data Center

  1.1 Software-Defined Data Center Concepts

  1.2 Evolution of the Software-Defined Data Center

  1.3 VMware vSphere Virtualization

  1.4 Understanding Network Virtualization

  Lesson 2: Networking Fundamentals

  2.1 Ethernet Switching Fundamentals

  2.2 Data Center Network Topologies – Traditional

  2.3 Data Center Network Topologies – Emerging

  Lesson 3: NSX Lab

  3.1 Introducing the VMware Hands-on Labs (HOL)

  3.2 Examining the Lab Physical Topology

  3.3 Examining the Lab Logical Topology

  3.4 Examining the Lab Application Topologies

  3.5 VMware HOL NSX Tips and Tricks

  Lesson 4: NSX Manager and NSX Control Cluster

  4.1 Introducing the Management, Control, and Data Plane

  4.2 Adding Network Virtualization Components to Create a True SDDC

  4.3 Exploring NSX 6.2 Basic Design

  4.4 Examining NSX Components and Access Methods

  4.5 Understanding and Deploying NSX 6.2 Manager

  4.6 Installing NSX 6.2 Manager

  4.7 Understanding NSX 6.2 Controller

  4.8 Deploying NSX 6.2 Controller

  4.9 Understanding NSX 6.2 Cluster (Host) Preparation

  4.10 Performing Communication Channel Health Checks and Verification

  Lesson 5: Logical Switch Networks

  5.1 Logical Switch Networks: Overview and Goals

  5.2 Logical Switch Networks: Evolution

  5.3 Understanding Encapsulation Fundamentals

  5.4 Introducing VXLAN Tunnel Endpoints (VTEP), Segment IDs (SID), and the Transport Zone (TZ)

  5.5 Understanding the Logical Switch and Packet Walk

  5.6 Introducing Broadcast, Unknown Unicast, and Multicast (BUM)

  5.7 Examining a BUM Packet Walk

  5.8 Configuring a Logical Switch

  5.9 Design Solutions Using Hardware VTEPs and OVSDB

  5.10 Connecting the Physical Domain with the Virtual Domain (VLAN to VXLAN)

  Lesson 6: Distributed Logical Routing

  6.1 Centralized vs. Distributed Routing

  6.2 Distributed Logical Router Architecture

  6.3 Deploying Distributed Logical Router

  6.4 Routing Protocols

  Lesson 7: Edge Routing and High Availability

  7.1 NSX Edge Services Gateway Routing Features

  7.2 Static Routing on NSX Edge

  7.3 Dynamic Routing on NSX Edge: Overview

  7.4 Dynamic Routing on NSX Edge: OSPF Support

  7.5 Dynamic Routing on NSX Edge: BGP Support

  7.6 NSX High Availability Mode

  7.7 Scale and Placement of NSX Edge Appliances

  Lesson 8: Virtual Private Networks

  8.1 Securing Communication Paths with VPNs

  8.2 Enabling Remote Users to Connect Securely (SSL VPN-Plus)

  8.3 Introducing SSL VPN Gateway (Web and Network Access Mode)

  8.4 Configuring SSL VPN-Plus

  8.5 Understanding Site-to-Site Connectivity

  8.6 Comparing Industry VPN Approaches

  8.7 Layer 2 (SSL) VPN Use Case and Design

  8.8 Configuring Layer 2 (SSL) VPN

  8.9 Understanding the Unmanaged Edge

  Lesson 9: NSX Edge Load Balancer

  9.1 Introducing the NSX Edge Load Balancer

  9.2 Comparing Inline to One Arm Deployment

  9.3 Protecting Your Application – Application Profiles and Virtual Servers

  9.4 Protecting Your Application – Service Monitoring and Pools: Overview

  9.5 Protecting Your Application – Service Monitoring and Pools: Demo

  9.6 Protecting Your Application – Application Rules

  9.7 Application Profiles – SSL Load Balancing

  9.8 NSX Load Balancer Availability

  Lesson 10: Distributed Firewalls

  10.1 Introducing Distributed Firewalls

  10.2 Understanding Micro-segmentation, Zero-Trust, and the Goldilocks Zone

  10.3 Designing DC Security Using Firewalls

  10.4 Understanding the Technical Details of DFW Implementation

  10.5 Creating Rules (MAC, IP, and Objects)

  10.6 Scale and Performance Considerations

  10.7 Configuring the DFW: Concepts and Mechanics

  10.8 Configuring the DFW: Demo

  10.9 Verifying the DFW

  10.10 DFW Considerations and Additional Functionality

  Lesson 11: Automating the Security Architecture

  11.1 Understanding Security Groups

  11.2 Understanding Security Policies

  11.3 Understanding Security Tags

  11.4 Putting It All Together with Service Composer: Concepts and Overview

  11.5 Putting It All Together with Service Composer: Demo

  11.6 Integrating Third-Party Solutions

  11.7 Using Third-Party Solutions with Service Composer

  Lesson 12: Additional Edge Services

  12.1 Introducing Use Cases for Bridging, Address Translation, and IP Management

  12.2 Connecting the Physical to the Virtual (P2V) Domain (Layer 2 Bridging)

  12.3 Understanding the Details of P2V Bridging

  12.4 Understanding NSX Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

  12.5 Understanding NSX Edge Network Address Translation (NAT)

  12.6 Introducing NSX Data Security

  Lesson 13: Multi-vCenter NSX

  13.1 Introducing the Multi-vCenter Architecture

  13.2 Introducing the Multi-vCenter Components

  13.3 Understanding Local and Universal Firewall Rules

  13.4 Understanding Local and Universal Switching

  13.5 Understanding Local and Universal Distributed Routing

  13.6 Configuring Universal Distributed Logical Routing

  13.7 Multi-vCenter Design Considerations

  13.8 Migrating to a Multi-vCenter NSX Deployment

  Lesson 14: Operations

  14.1 Implementing NSX RBAC

  14.2 Configuring NSX RBAC

  14.3 Analyzing NSX Flow Monitoring Data

  14.4 Creating or Modifying Firewall Rules from NSX Flow Monitoring Data

  14.5 Configuring and Analyzing NSX Activity Monitoring

  14.6 Configuring and Analyzing Logging Data

  14.7 Troubleshooting with NSX Traceflow

  برچسب های محصول
  https://www.danacenter.ir/pe/instagram

  آموزش رشد فالوور در اینستاگرام