جستجو
دسته بندی ها
  منو بسته

  دانلود Packt Designing and Deploying VMware Horizon View 7

  تولید کننده: Packt
  این دوره ویدیویی شما را با جنبه های امنیتی Horizon View با گواهینامه های SSL و True SSO آشنا می کند و نحوه اجرای این راه حل ها را نشان می دهد.
  9,900 تومان
  مشخصات محصول
  طول مدت آموزش9 ساعت
  زبان آموزشانگلیسی روان و ساده
  محصول موسسه آموزشیPackt
  نحوه ارائه آموزشقابل دانلود و ارسال (جهت ارسال DVD تماس حاصل فرمائید.)
  حجم دانلود1.5 گیگابایت
  مدرسPeter von Oven

  پیش نیازها:

  این دوره مملو ازdemos، نمودار و توضیحات روشن درباره مفاهیم vSphere است؛ شما باید یک درک اساسی از مفاهیم شبکه سازی و مجازی سازی داشته باشید.

  این دوره برای چه کسی است؟

  این دوره به شما در آماده شدن برای امتحان VMware vSphere 6.5 Foundations کمک می کند

  در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

  Introduction to VDI and VMware Horizon 7
  The Course Overview
  What Is VDI?
  The Benefits of Deploying VDI
  A complete History of VMware and VDI
  What’s New in Horizon 7?
  The VMware Horizon 7 Product Editions
  2An Overview of Horizon View Architecture and Components
  Introducing the Core Horizon 7 Components
  High-Level Architectural Overview
  Persistent or Non-Persistent Desktops
  Horizon View Composer and Linked Clones
  Instant Clones
  View Persona Management
  VMware UEM
  Printing and Using USB Devices
  Virtualizing Applications with ThinApp
  Horizon Delivery Protocols – PCoIP, Blast Extreme, and RDP
  Hardware Accelerated Graphics
  Horizon Clients
  VMware App Volumes
  3Design and Deployment Considerations
  Phase I – Project Definition
  Phase II – Proving the Technology
  Phase III – Designing for Production
  Technology Choices – Example Scenarios
  Horizon View Pod and Block Architecture
  Horizon View Cloud Pod Architecture
  vSphere Design for Horizon View
  Horizon View Infrastructure Design Specifics
  Supporting Infrastructure Design
  Desktop Design Considerations
  Example Solution Scenario
  4Building and Configuring the Example Lab Environment
  Introduction to the Example Lab Environment
  Installing vSphere Infrastructure
  Install and Configure Windows Servers/Desktops
  Configuring AD – Users and OU
  Downloading the Software
  5Installing the Horizon View Infrastructure Components
  Installing View Composer
  Installing the View Connection Server
  Initial Configuration of the View Connection Server
  Installing the View Replica Server
  Installing the View Security Server
  Installing the View Enrollment Server
  Configuring View for GPU-Enabled Virtual Desktops
  Configuring the Cloud Pod Architecture
  6Securing Horizon View with SSL Certificates and True SSO
  SSL Certificates for Horizon View
  Horizon View True SSO
  7Building and Optimizing the Virtual Desktop OS
  Virtual Desktop Build Process
  Creating a Windows 7 Virtual Desktop Machine
  Optimizing the Windows 7 Virtual Desktop Machine
  Preparing the Windows 7 Desktop for Delivery
  Creating a Windows 10 Virtual Desktop Machine
  Optimizing the Windows 10 Virtual Desktop Machine
  Preparing the Windows 10 Desktop for Delivery
  Creating a Windows 7 GPU-Enabled Virtual Desktop Machine
  Creating a Linux Virtual Desktop Machine
  8Managing and Configuring Desktop Pools
  Creating an Automated Windows 7 Full Clone Desktop Pool
  Creating an Automated Win7 Linked Clone Desktop Pool
  Creating a Windows 7 Manual Desktop Pool
  Creating an Automated Windows 10 Instant Clone Desktop Pool
  Entitling End Users
  Managing Desktop Pools
  Managing Persistent Disks
  Creating a GPU-Enabled Desktop Pool
  Connecting to a Horizon View Desktop
  9Delivering Published Applications with Horizon
  Architectural Overview and Sizing
  Installing and Configuring Horizon App Publishing
  Configuring Published Apps in the View Administrator
  Advanced Load Balancing Published Apps in Horizon
  10Delivering Published Desktops with Horizon
  Architectural Overview and Sizing
  Installing and Configuring Horizon Published Desktops
  Configuring View to Deliver Published Desktops
  Advanced Load Balancing Published Desktops in Horizon

  https://www.danacenter.ir/pe/instagram

  آموزش رشد فالوور در اینستاگرام