جستجو
دسته بندی ها
  منو بسته

  دانلود Udemy Blockchain Basics A Practical Approach

  تولید کننده: Udemy
  Blockchain را با رویکرد عملی و آنالوگ در 1 ساعت بیاموزید: راه حل های تئوری مبتنی بر Blockchain بسازید Blockchain و موارد استفاده از آن را به دیگران ارائه دهید بحث کنید که Blockchain چیست و چه چیزی نیست
  9,900 تومان
  مشخصات محصول
  طول مدت آموزش1 ساعت
  زبان آموزشانگلیسی روان و ساده
  محصول موسسه آموزشیUdemy
  نحوه ارائه آموزشقابل دانلود و ارسال (جهت ارسال DVD تماس حاصل فرمائید.)

  پیش نیازها:

  • شما باید با حساب (جمع ، تفریق ، ضرب ، تقسیم) تمامی اعداد راحت باشید.
  • شما باید با انجام اقدامات جبری اولیه و حل معادله ساده راحت باشید.
  • برای حل این مشکلات احتمالی و آماری فقط به حساب ریاضی و جبر ساده نیاز خواهید داشت ، بنابراین اگر این
  • پایه را داشته باشید ، برای این دوره به خوبی آماده خواهید بود.
  • این دوره برای چه کسی است؟
  • احتمال و آمار فعلی دانش آموزان ، یا کسانی که به دنبال پیشرفت در مورد احتمال و آمار

  • هرکسی که بخواهد پس از دوری از مدرسه برای سرگرمی ، به ریاضیات به عنوان سرگرمی نگاه کند

  در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

  تجزیه و تحلیل داده ها ، از جمله میانگین ، متوسط و حالت ، به علاوه دامنه و IQR 

  توزیع داده ها از جمله میانگین ، واریانس و انحراف استاندارد و توزیع نرمال و امتیازات z

  احتمال ، از جمله اتحاد در مقابل تقاطع و وقایع مستقل و وابسته و قضیه بیز

  متغیرهای تصادفی گسسته ، از جمله متغیرهای Binomial ، Bernoulli ، Poisson و هندسی

  نمونه گیری شامل انواع مطالعات ، توزیع نمونه برداری از نمونه متوسط یا نسبت نمونه و فواصل اطمینان

  آزمون فرضیه ، شامل آمار استنباطی ، سطح معنی داری ، خطاهای نوع I و II ، آمار آزمون و مقادیر p

  رگرسیون ، شامل طرحهای پراکندگی ، ضریب همبستگی ، باقیمانده ، ضریب تعیین ، RMSE و مجذور کای

  https://www.danacenter.ir/pe/instagram

  آموزش رشد فالوور در اینستاگرام