جستجو
دسته بندی ها
  منو بسته

  دانلود Udemy - Building Applications with VueJs, Vuex, VueRouter, and Nuxt

  تولید کننده: Udemy
  در این دوره یاد می گیرید اپلیکیشن های وب Vue بسازید، با VueRouter کار کرده، با NuxtJs و Vuex برنامه ارائه شده سرور بسازید
  9,900 تومان
  مشخصات محصول
  طول مدت آموزش6 ساعت
  زبان آموزشانگلیسی روان و ساده
  محصول موسسه آموزشیUdemy
  نحوه ارائه آموزشقابل دانلود و ارسال (جهت ارسال DVD تماس حاصل فرمائید.)
  حجم دانلود3 گیگابایت
  مدرسHaider Malik

  پیش نیازها:

  • دانش پایه ای جاوااسکریپ الزامی است
  • دانش ES6 یک مزیت است اما اجباری نیست
  • دانش پایه HTML و CSS در طول دوره به دست می آید

  • این دوره برای چه کسی است؟
  • توسعه دهندگان وب  که به دنبال یادگیری VueJ هستند
  • این دوره برای همه علاقه مندان به Frontend Development و JavaScript Frameworks  اصلی است
  • مهندسینی که به دنبال مهار قدرت Vue هستند

  در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

  First VueJs Application

  • DataBinding in VueJs
  • List Rendering in VueJs
  • Event Binding and Computed Properties in VueJs
  • Class Binding in VueJs

  • Create Component in Vue to maintain reusablity

  • Shorthand Syntax for v-bind and v-on direactive in Vue

  Components in Vue - Build Kanban Board Application

  • Create Vue project using Vue-cli and Vue ui

  • Overview of Static Application

  • Thinking in Components

  • Organize Vue Application into Components

  • Create a global shared state in Vue

  • Reactivity in Vue using computed property

  • Add Mutation in Local Store

  • Set Edit Record to Input element

  • Update and Delete Record

  Components Communication in Vue - Build Todo App
  • Divide Static Todo App into Components

  • Render List Items using v-for directive

  • Communicate Child component to parent using custom Events

  • Creating Custom Events for Delete and Update Record

  • Components Communication in Vue using global EventBus

  State Management with Vuex

  • Setup Vuex Library

  • Get Derived State from Vuex Store using Getters

  • Create Mutation to add new Record in Vuex Store

  • Create Mutation to Update and Delete Record from Vuex Store

  Consuming REST APIS via HTTP in VueJs and Vuex - Build Shopping Cart

  • Project Setup

  • Divide Static Vue App into Components

  • Create Store in Vuex using Modules

  • Create Async Action to Send HTTP GET Request

  • Fetch Cart Items from Server

  • Send HTTP Post and Delete Request in Vuex

  • Create getter to calculate the sum of records

  Forms in VueJs
  • Build Forms with VueJs

  • Form Validations in VueJs

  • Custom Form Validations in Vue

  • Value Bindings in Forms

  • More examples on Custom Form Validations

  • Custom Form Validations in Vue

  • Alternative Patterns for Form Validations

  Routing using vue-router
  • Getting Started with Routing

  • Dynamic Routing using Vue-Router

  • Nested Routing in Vue-Router

  • Programatic Navigation in Vue-Router

  • Navigation Guards in Vue-Router

  Build Blog Application with Nuxt.js, Vue, and Vuex
  • What is Server Side Rendering

  • Big Picture of NuxtJs

  • Creating Nuxt Project

  • Understanding Nuxt Directory sturcture

  • Setup Vuex in Nuxt Application

  • Routing basics in NuxtJs

  • Add Element UI Navbar

  • Render List Items to Component

  • Display List items to Element UI card component

  • Slice Post description using substr method

  • Setup Fake Json server to build Restful API

  • Fetch Data from Server and save to Vuex Store

  • Fetch Single record from server and display it to component

  • Create a Form using Element UI form component

  • Form Validations in Element UI

  • Send POST request to Server and update the Vuex Store

  • Find single record from server and set to the Form-

  • Send Patch request to server to update the data

  • Send delete request to Server and delete the record

  Learning Path to become a full-stack developer

  • Learning Path to Become a FullStack Developer

  https://www.danacenter.ir/pe/instagram

  آموزش رشد فالوور در اینستاگرام