جستجو
دسته بندی ها
  منو بسته

  دانلود Udemy Linux Academy Red Hat Certified Systems Administrator Prep

  تولید کننده: Udemy
  مدیر سیستم مجاز Red Hat بشوید
  9,900 تومان
  مشخصات محصول
  طول مدت آموزش13 ساعت
  زبان آموزشانگلیسی روان و ساده
  محصول موسسه آموزشیUdemy
  نحوه ارائه آموزشقابل دانلود و ارسال (جهت ارسال DVD تماس حاصل فرمائید.)
  حجم دانلود1.5 گیگابایت

  پیش نیازها:

  • پیش نیازهای لازم در خود دوره وجود دارد. با این حال ، تجربه مدیریت سیستم عامل قبلی بسیار مفید خواهد بود.

   

  این دوره برای چه کسی است؟

  • این دوره آماده سازی که توسط آکادمی لینوکس طراحی شده است ، اشیاء عمومی را برای صدور گواهینامه Red Hat's RHCSA 7 در نظر گرفته است. در آکادمی لینوکس ، ما می خواهیم درک عمیقی از مدیریت یک سیستم Red Hat در سطح سرور به شما ارائه دهیم تا بتوانید از مهارتهای خود در سرورهای واقعی در دنیای واقعی استفاده کنید.

  در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

  Introduction to the RHCSA Course

  Essential Tools

  Access a Shell Prompt and Issue Commands

  Use Input/Output Redirection

  Use grep and Regular Expressions to Analyze Text

  Access Remote Systems Using SSH

  Log in and Switch Users in Multiuser Targets

  Archive, Compress, Unpack and Uncompress Files Using tar, star, gzip and bzip

  Create and Edit Text Files

  Create, Delete, Copy and Move Files and Directories

  Create Hard and Soft Links

  List, Set and Change Standard UGO/RWX Permissions

  List, Set and Change Standard UGO/RWX Permissions umask

  Locate, Read and Use System Documentation with man, info and /usr/share/doc

  Finding Files with Locate and Find

  Understand and use essential tools

  Operate Running Systems

  Boot, Reboot and Shutdown a System

  Boot Systems into Different Targets Manually

  Interrupt the Boot Process to Gain Access to a System

  Adjust Process Priority and Kill Processes - Part

  Adjust Process Priority and Kill Processes - Part

  Adjust Process Priority and Kill Processes - Part

  Adjust Process Priority and Kill Processes - Part

  Locate and Interpret System Log Files and Journals

  Access a Virtual Machine's Console

  Start and Stop Virtual Machines

  Start, Stop and Check the Status of Network Services

  Securely Transfer Files Between Systems

  Operate running systems

  Configure Local Storage

  List, Create and Delete Partitions on MBR and GPT Disks

  Using LVM

  Configure Systems to Mount File Systems at Boot by UUID or Label

  Add New Partitions and Logical Volumes and Swap to a System Non-Destructively

  Configure Local Storage

  Create and Configure File Systems

  Create, Mount, Unmount and Use VFAT, EXT and XFS File Systems

  Mount and Unmount CIFS and NFS Network File Systems

  Extend Existing Logical Volumes

  Create and Configure Set-GID Directories for Collaboration

  Create and Manage Access Control Lists (ACLs)

  Diagnose and Correct File Permission Problems

  Create and configure file systems
  Deploy, Configure and Maintain Systems

  Configure Networking and Hostname Resolution Statically or Dynamically Troubles

  Networking and Hostname Resolution Statically or Dynamically Network Manager

  Network/Hostname Resolution Statically or Dynamically Hostname Configuration

  Schedule Tasks Using at and cron

  Start and Stop Services and Configure Services to Start Automatically at Boot

  Configure Systems to Boot into a Specific Target Automatically

  Install Red Hat Enterprise Linux Automatically Using Kickstart

  Configure a Physical Machine to Host Virtual Guests

  Install Red Hat Enterprise Linux Systems as Virtual Guests

  Configure Systems to Launch Virtual Machines at Boot

  Configure Network Services to Start Automatically at Boot

  Configure a System to Use Time Services

  Install and Update Software Packages from Red Hat Network, YUM REPO

  Install and Update Software Packages from Red Hat Network, RPM REPO

  Managing Repositories

  Configuring a Local Repository

  Configuring a Local Repository Configure the GPG Key

  Update the Kernel Package Appropriately to Ensure a Bootable System

  Modifying the System Bootloader

  Deploy, configure, and maintain systems

  Manage users and groups

  Create, Delete, and Modify Local User Accounts

  Change Passwords and Adjust Password Aging for Local User Accounts

  Create, Delete, and Modify Local Groups and Group Memberships

  Using set-GID On Directories

  Configure a System to Use an Existing Authentication Service for User and Group

  Manage Users And Groups

  Manage Security

  Configure Firewall Settings Using Available Firewall Utilities.

  Configure Key-Based Authentication for SSH

  Introduction to SELinux

  Set Enforcing and Permissive Modes for SELinux

  List and Identify SELinux Files and Process Contexts

  Restore Default File Contexts

  Use Boolean Settings to Modify System SELinux Settings

  Diagnose and Address Routine SELinux Policy Violations

  Preparing For The Exam

  Best Practices to Remember While Taking the Exam

  Finding help or documentation while in the exam

  https://www.danacenter.ir/pe/instagram

  آموزش رشد فالوور در اینستاگرام