جستجو
دسته بندی ها
  منو بسته

  دانلود Udemy MEVP Stack Vue JS 2 Course MySQL + Express.js + Vue.js +PHP

  تولید کننده: Udemy
  VueJS, Command Line, Babel, NPM, Webpack, Vue JS CLI, Single-file Components, Vue.js Router, VueX, Axios, iView, Express
  9,900 تومان
  مشخصات محصول
  طول مدت آموزش16 ساعت و 30 دقیقه
  زبان آموزشانگلیسی روان و ساده
  محصول موسسه آموزشیUdemy
  نحوه ارائه آموزشقابل دانلود و ارسال (جهت ارسال DVD تماس حاصل فرمائید.)
  حجم دانلود4 گیگابایت

  پیش نیازها:

  • دانش پایه JavaScript لازم است
  • شما باید بدانید که یک کلاس چیست و چگونه می توانید از آن استفاده کنید
  • شما باید بدانید که چگونه از خصوصیات و روش های شیء استفاده کنید
  • این دوره برای چه کسی است؟
  • هرکسی که می خواهد یاد بگیرد چگونه می تواند با استفاده از Vue برنامه های Front-End ایجاد کند
  • هرکسی که می خواهد روش استفاده از ابزار خط فرمان را یاد بگیرد
  • هرکسی که می خواهد یاد بگیرد چگونه از NPM استفاده کند
  • هرکسی که می خواهد یاد بگیرد چگونه از Babel استفاده کند
  • هرکسی که می خواهد روش استفاده از Webpack را یاد بگیرد
  • هر کسی که می خواهد با استفاده از فایل های dot vue برنامه های تک صفحه ای توسعه دهد
  • هر کس می خواهد یاد بگیرد که چگونه از روتر vue ، vuex و axios استفاده کند
  • هرکسی که می خواهد یاد بگیرد چگونه از Express و nodejs استفاده کند
  • هرکسی که می خواهد یاد بگیرد چگونه برنامه هایی را با استفاده از Vuejs ، PHP و MySQL بسازد
  • هرکسی که می خواهد یاد بگیرد چگونه برنامه های خود را با استفاده از vuejs ، Expressjs و MySQL توسعه دهد

  در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

  1. Vue JS Basics (Section 1-27)

  2. Ajax (Section 28)

  3. Connecting Vue to PHP and MySQL (Section 29)

  4. Command Line Instrument (Section 30)

  5. NPM (Section 31)

  6. Babel (Section 32)

  7. JS modular system, including module.exports, import and export (Section 33)

  8. Webpack (Section 33)

  9. Vue CLI (Section 34)

  10. Vue Single-file Components (Section 34)

  11. Vue Router (Section 35)

  12. VueX (Section 36)

  13. Axios (Section 37, 38, and 39)

  14. Vue UI Library: iView (Section 40)

  15. Advanced JavaScript: scope, scope chain, JavaScript Garbage Collection, Closure, IIFE(Instantly Invoked Function Expression), THIS, etc.

  16. Node.js and Express.js

  17. Connecting Vue to Express and MySQL

  Note: The Vue version taught in this lesson will be 2.0+

  https://www.danacenter.ir/pe/instagram

  آموزش رشد فالوور در اینستاگرام