جستجو
دسته بندی ها
  منو بسته

  دانلود Udemy Microsoft Windows Server 2012 Certification Exam 70-410

  تولید کننده: Udemy
  سطح مبتدی تا پیشرفته: یاد بگیرید که برنامه Windows Server 2019 را در زندگی واقعی با آزمایشگاهها، برنامه ریزی، طراحی و پیاده سازی کنید
  9,900 تومان
  مشخصات محصول
  طول مدت آموزش10 ساعت و 30 دقیقه
  زبان آموزشانگلیسی روان و ساده
  محصول موسسه آموزشیUdemy
  نحوه ارائه آموزشقابل دانلود و ارسال (جهت ارسال DVD تماس حاصل فرمائید.)
  حجم دانلودکمتر از 1 گیگابایت

  پیش نیازها:

  • دانش پایه فناوری اطلاعات
  • این دوره برای چه کسی است؟
  • هر کسی

  در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

  Key Windows Server 2012 R2 Principles

  0101 Overview Of Windows Server 2012 R2 And Its Evolution

  0102 Windows Versions And Requirements

  0103 Introducing Server Core

  0104 Introducing Configuration Levels

  0105 Changing Configuration Levels

  0106 Improvements In Multi-Server Management In Windows 2012 With Server Manager

  0107 Remote Management With Windows Server 2012

  0108 Importance Of PowerShell Across Microsoft And Partner Technologies

  0109 Managing Non-Domain Joined Servers

  Deploying Windows Server 2012

  0201 Deployment Introduction

  0202 Windows Server 2012 Installation Methods And Architecture

  0203 Windows Server 2012 Installation Types

  0204 UEFI System Considerations

  0205 Installing Windows Server 2012

  0206 Installing Windows Server 2012 With Boot To VHD

  0207 Post-Installation Configuration Steps

  0208 Network Adapter Configuration And NIC Teaming

  0209 Adding And Removing Roles And Features

  0210 Upgrading Windows Server

  Managing Windows Server 2012

  0301 Server Manager

  0302 Management Using PowerShell

  0303 Advanced PowerShell Topics

  0304 Using The Integrated Scripting Environment

  0305 User Access Control And Using Elevated Privileges

  0306 Overview Of System Center 2012

  0307 Overview of Desired State Configuration

  0308 Understanding Power Shell DSC Providers

  0309 Creating A Power Shell DSC Script

  0310 Applying DSC To A Host

  Internet Protocol v4

  0401 Overview Of TCP/IP

  0402 The Structure Of IPv4 Address

  0403 Understanding Subnet Masks

  0404 Understanding Gateways

  0405 Configuring IP Addresses

  0406 Troubleshooting TCP/IP Connectivity

  Dynamic Host Configuration Protocol

  0501 Assigning IP Addresses Using DHCP

  0502 Installing DHCP

  0503 Creating DHCP Scopes And Configuring DHCP Services

  0504 Using DHCP Replication In Windows Server 2012

  0505 Maintaining DHCP In Windows Server 2012

  Domain Name Services

  0601 Introduction to DNS

  0602 Installing DNS

  0603 Configuring DNS Server

  0604 Creating And Managing DNS Zones

  0605 Creating DNS Resource Records

  0606 Name Resolution With DNS Servers

  Internet Protocol v6

  0701 IPv6 Background

  0702 The Structure Of IPv6 Addresses

  0703 Co-Existence Between IPv6 And IPv4

  File And Print Services

  0801 Using Local Storage

  0802 Types Of Disks And Partitions

  0803 Overview Of File Systems

  0804 Resizing Disks

  0805 Understanding And Configuring Storage Spaces

  0806 Data Deduplication

  0807 Securing Data Using NTFS And Dynamic Access Control

  0808 Creating And Managing Shares

  0809 Using Shadow Copies And Enabling Previous Versions

  0810 Summary Of File Server Features

  0811 Enabling And Managing Print Services

  0812 Understanding Storage Space Tiering and Write - Back Cache In 2012 R2

  0813 Creating A Tiered Storage Space

  0814 Creating A Clustered Storage Space Using A Disk Enclosure

  0815 Overview Of Work Folders

  0816 Installing And Configuring Work Folders

  0817 Configuring A Work Folders Client

  0818 Configuring Active Directory Attributes For Multi-Server Work Folder

  Active Directory Deployment And Management

  0901 Active Directory Overview

  0902 Domains, Trees, And Forests Overview

  0903 Creating An Active Directory Domain And Forest

  0904 Using Different Types Of Domain Controllers

  0905 Domain Trust Types

  0906 Active Directory Tool Overview

  0907 Leveraging Organizational Units

  0908 Managing Users, Groups, And Computers

  0909 Active Directory Upgrade Considerations

  0910 Automating Active Directory Tasks And Performing Bulk Actions

  0911 Reviewing Active Directory Domain Services In Windows Azure

  0912 Deploying A Domain Controller In Windows Azure - Best Practices

  Using Group Policy

  1001 Structure Of GPOs

  1002 Group Policy Tools

  1003 Editing GPOs

  1004 Creating And Linking GPOs

  1005 Exporting And Importing GPOs

  1006 Using Resultant Sets Of Policy Capabilities

  Hyper-V

  1101 Understanding Virtualization

  1102 Installing Hyper-V Roles

  1103 Creating Virtual Networks And Virtual Switches

  1104 Creating And Configuring Virtual Machine Storage: VHD, VHDx And Pass-Throug

  1105 Creating A Virtual Machine

  1106 Configuring Virtual Machine Processor And Memory Resources

  1107 Using Snapshots

  1108 Using Virtual Fibre Channel

  1109 Enabling Guest Integration Services

  1110 Monitoring Virtual Machine Resource Usage

  1111 Virtual Machine Mobility Using Live Migration, Live Storage Move, And Other

  1112 Review Of New Hyper-V Features In Window Server 2012 R2

  1113 Understanding The Differences Between Gen 1 And Gen 2 Virtual Machines

  1114 Creating A Generation 2 Virtual Machine

  1115 Using Enhanced Session Mode

  1116 Understanding Checkpoint Changes And Live Export Capability

  1117 Implementing Storage QoS And Resource Metering

  1118 Implementing INIC Teaming Within A Virtual Machine

  Summary

  1201 Closing Thoughts

  https://www.danacenter.ir/pe/instagram

  آموزش رشد فالوور در اینستاگرام