جستجو
دسته بندی ها
  منو بسته

  دانلود Udemy React and Flux Web Development for Beginners

  تولید کننده: Udemy
  راهنمای جامع ساخت برنامه های وب حرفه ای با React & Flux در Facebook
  9,900 تومان
  مشخصات محصول
  طول مدت آموزش11 ساعت
  زبان آموزشانگلیسی روان و ساده
  محصول موسسه آموزشیUdemy
  نحوه ارائه آموزشقابل دانلود و ارسال (جهت ارسال DVD تماس حاصل فرمائید.)
  حجم دانلود2.5 گیگابایت

  پیش نیازها:

  • این دوره React را می توان در ویندوز ، لینوکس یا OSX (Mac) فرا گرفت

  • این دوره برای چه کسی است؟
  • اگر HTML ، CSS و Javascript را می شناسید ، این دوره React برای شما مناسب است
  • اگر یک توسعه دهنده پیشرفته هستید اما Javascript را نمی دانید در این دوره React کاملاً خوب خواهید شد
  • اگر تجربه HTML یا CSS ندارید ، قبل از گذراندن این دوره React باید آنها را یاد بگیرید
  • اگر می خواهید از jQuery دور شوید ، این مسیر React را طی کنید

  در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

  React Course Overview

  Intro to React Course

  Free Bonus Content - Javascript Basics (React pre-requisites)

  Javascript Resources (React pre-requisite)

  Installing NodeJs (React pre-requisite)

  Javascript Strings (React pre-requisite)

  Javascript Conditionals (React pre-requisite)

  Javascript Numbers (React pre-requisite)

  Javascript Loops & Arrays (React pre-requisite)

  Javascript Objects (React pre-requisite)

  Javascript Bind (React pre-requisite)

  NPM readline-sync (React pre-requisite)

  Exercise - Node Calculator (React pre-requisite)

  Intro to React

  Set up Atom IDE for React development

  Mac Error: -bash: atom: command not found

  Installing NodeJs for React development

  Node basics & npm for React development

  Node module exports

  Exercise: Working with multiple files in Node

  React tooling overview

  Building a React skeleton app with Watchify, Babelify, & Node

  Exercise: Your own skeleton app

  Designing your React app with Components

  React App: Your first React application - Ingredients

  Bootstrap Overview

  Bootstrap Grid System

  React App: Ingredients - CSS & React Inline Styling Part 1

  React App: Ingredients - CSS & React Inline Styling Part 2

  Exercise: Components, panels, and the grid

  Exercise Student Solution

  Using React without NPM

  How react works & thinking in React

  Exercise: React project skeleton from memory with Node

  React Chrome developer tools

  Important notes about React

  Quiz: React Basics

  Moving Forward With React

  Event system in React

  Multiple pages with React Router

  React Router hash

  Exercise: Country News

  Problems mixing React and other frameworks (like Angular)

  Comments in JSX & React

  Forms in React

  Forms in React Part 2 - Working with refs

  Exercise: Simple React calculator

  Exercise React Student Solution

  HTTP Requests, React Flux & Reflux

  Setting up a simple Node & Express test server for React

  How web requests work

  Using Postman to test APIs

  Javascript Bind

  HTTP Requests with Fetch

  Exercise: Weather App API With React

  Exercise React Student Solution

  Understanding React Flux

  A better way with React Reflux

  React & Reflux - Actions & Stores

  React & Reflux: Stores, Listeners & Triggers

  React & Reflux: Modifying data

  React Pokedex

  Putting Theory Into Practice - A Better React Developer

  Setting up the React project

  Building a reuseable navigation bar with React

  Creating a link hover effect on the navigation bar with State

  React Router, route params, getting updated props

  React Lead capture form with dynamic UI

  Flux, Reflux, and connecting the lead capture form in React

  https://www.danacenter.ir/pe/instagram

  آموزش رشد فالوور در اینستاگرام