جستجو
دسته بندی ها
  منو بسته

  دانلود Udemy React Mastering Test Driven Development

  تولید کننده: Udemy
  مهارت های React خود را با توسعه آزمون محور ارتقا دهید! Jest ، Enzyme، Redux ، middleware، ES6 و موارد دیگر!
  9,900 تومان
  مشخصات محصول
  طول مدت آموزش4 ساعت
  زبان آموزشانگلیسی روان و ساده
  محصول موسسه آموزشیUdemy
  نحوه ارائه آموزشقابل دانلود و ارسال (جهت ارسال DVD تماس حاصل فرمائید.)
  حجم دانلودکمتر از 1 گیگابایت

  پیش نیازها:

  • برخی از تجربه های JavaScript ایده آل خواهند بود.
  • در حالی که لازم نیست ، اما داشتن تجربه React کمک خواهد کرد.

  • این دوره برای چه کسی است؟
  • برخی از تجربه های JavaScript ایده آل خواهند بود.
  • در حالی که لازم نیست ، برخی از تجربه React کمک خواهد کرد.

  در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

  • Introduction to the Course

  • What to Expect from the Course

  • Tools You'll Need

  • Optional: Installing Node and Create-React-App

  • Optional: Installing a Code Editor

  • Test Driven Development, Jest, Enzyme, & More

  • GiftGiver and Test Driven Development

  • GiftGiver Preview

  • Set Up GiftGiver with a Unit Test

  • Important: Enzyme Adapter

  • Snapshot Test the App Component

  • Render the Gift List in the App

  • Render GiftGiver and the Gift List

  • Behavior Driven Development

  • BDD in GiftGiver

  • Test and Build the Gift Component | Part One

  • Test and Build the Gift Component | Part Two

  • Remove a Gift

  • Test Coverage and Helper Methods

  • Optional Styling

  • Section Summary | GiftGiver and Test Driven Development

  • LootCheck and Behavior Driven Development | Part One

  • LootCheck Preview

  • Start Up LootCheck with an App Component

  • Optional: Understanding Redux

  • Optional: Understanding Redux

  • Optional: Understanding Redux Visually

  • Set a Balance with a Redux Action

  • Create the Balance Redux Reducer

  • Test and Build a Wallet Component

  • Render the Wallet

  • Support Redux Deposit and Withdraw Methods

  • Local Wallet Balance with State

  • Dispatch Deposit and Withdraw

  • Store Data with Cookies

  • Section Summary | LootCheck and Behavior Driven Development | Part One

  • LootCheck and Behavior Driven Development | Part Two

  • APIs and Middleware in LootCheck

  • Async Actions, Middleware, & Redux Thunk

  • Accessing the Bitcoin API

  • Fetch the Bitcoin Value through Redux

  • Bitcoin Redux Reducer

  • Combine Reducers

  • Test and Build the Loot Component | Part One

  • Test and Build the Loot Component | Part Two

  • Stateless Functional Components - Convert the App

  • Run the Coverage Report

  • Styling and API Cleanup

  • Section Summary | Lootheck and Behavior Driven Development | Part Two

  • Conclusion

  • Final Remarks and Bonus Content

  https://www.danacenter.ir/pe/instagram

  آموزش رشد فالوور در اینستاگرام