جستجو
دسته بندی ها
  منو بسته

  دانلود Udemy The Complete Penetration Testing Course Beginner To Expert

  تولید کننده: Udemy
  بیاموزید که روش صحیح را آزمایش کنید! تمام روشهای آزمایش هک کردن و نفوذ را که توسط هکرها استفاده می شود بیاموزید
  9,900 تومان
  مشخصات محصول
  طول مدت آموزش10 ساعت و 30 دقیقه
  زبان آموزشانگلیسی روان و ساده
  محصول موسسه آموزشیUdemy
  نحوه ارائه آموزشقابل دانلود و ارسال (جهت ارسال DVD تماس حاصل فرمائید.)
  حجم دانلود6 گیگابایت

  پیش نیازها:

  • این دوره به یک کامپیوتر و اتصال به اینترنت نیاز دارد
  • هیچ تجربه یا دانش قبلی در مورد Ethical Hacking لازم نیست. این دوره شما را با همه چیزهایی که باید درباره آزمایش اخلاقی هک کردن و نفوذ بدانید ، آشنا می کند
  • دانش پایه Kali Linux
  • دانش پایه لینوکس

  این دوره برای چه کسی است؟

  • هر کسی که علاقه مند به یادگیری اخلاق هک کردن یا تست نفوذ است
  • هر کسی که به امنیت سایبری علاقه مند باشد
  • هر کسی که می خواهد Metasploit را یاد بگیرد
  • هرکسی که علاقه دارد هکر اخلاقی شود

  در این دوره با موارد زیر آشنا خواهید شد:

  Introduction

  Welcome!

  Setting Up Your Environment

  How To Setup A Virtual Penetration Testing Environment

  Downloading and installing Metasploitable2

  Installing VMware

  How To Install Kali Linux On VMware

  Anonymity

  How To Setup Proxychains On Kali Linux

  How to setup Anonsurf on Kali Linux

  How to use a VPN with Proxychains - Maximum anonymity

  The Complete DNS guide - How to change your DNS


  Getting started with Linux

  Adding Users & Changing Passwords

  System Services

  The Aptitude Package Manager - Installing & Updating packages

  Linux File System

  Installing Terminator - Productivity tool for Linux

  Networking Fundamentals

  Understanding the OSI Model

  The Network Layer

  The Transport Layer

  The TCP 3 Way Handshake

  Passive Information Gathering

  Information Gathering - Whois Lookup & DNS Reconnaisance

  Gathering Emails - theharvester

  Whois Lookup

  Netcraft - Passive Information Gathering


  Active Information Gathering

  DNS Enumeration

  DNSRecon

  Installing Nmap on Windows

  Installing Nmap on Linux

  Installing Zenmap on Linux

  Scanning a single target

  Scanning multiple targets

  Scanning an IP range

  Scanning an entire subnet

  Scanning a list of targets

  Excluding targets from a scan

  Excluding targets with a list

  Aggressive scanning & OS Detection

  Nmap Syn Scan

  Nmap UDP Scan

  Output Scan Results

  Nmap Scripts

  Netcat

  Banner Grabbing With Netcat

  Transferring Data With Netcat

  Reverse Shell With Netcat

  Getting started with Metasploit

  Metasploit for beginners - Modules, Exploits and Payloads

  Metasploit for beginners - Understanding Metasploit Modules

  Metasploit for beginners - Information gathering - Auxiliary scanners

  Metasploit for beginners - Basic Exploitation

  Metasploit community Web GUI - Installation and Overview

  Web Server Hacking

  Web server hacking with Metasploit - Gaining Access

  Web server hacking with Metasploit - FTP backdoor command execution

  Web server hacking with Metasploit - Metasploit payloads

  Nikto - Web Vulnerability Scanner

  Exploitation

  WordPress hacking with WPScan

  Password cracking with John The Ripper

  Bruteforce password cracking with Hydra - SSH

  Bruteforce password cracking with Medusa

  BeEF browser exploitation - Client side attacks

  Armitage - Scanning and Exploitation

  Veil Evasion - How to generate undetectable payloads

  How to generate wordlists with Crunch

  Wired and WIreless attacks

  MITM - ARP spoofing with arpspoof

  MITM - ARP Poisoning with Ettercap

  WPA/WPA2 Hacking & Exploitation With Aircrack-ng & airgeddon | Pixie Dust Attack

  DDoS Attacks with Xerxes - The most powerful DDoS tool

  Post Exploitation & Privilege Escalation

  The Complete Meterpreter guide - Privilege escalation and clearning tracks

  Generating a PHP backdoor with Weevely - Post exploitation

  https://www.danacenter.ir/pe/instagram

  آموزش رشد فالوور در اینستاگرام